Giới thiệu tập thơ Bán Nguyệt Hồ Trăng

By Đào Ngọc Hòa (hoahuyen)

Giới thiệu tập thơ Bán Nguyệt Hồ Trăng

bia tap tho

More...

Ước mơ

By Đào Ngọc Hòa (hoahuyen)

Ước mơ

Không gian đang ngập tràn thơ
Ta mơ có bạn bây giờ ở đây
Cùng nhau tay nắm cầm tay
Nuốt từng câu chữ đắm say ý lời
Để ta đi nốt cuộc đời
Có em có cả một trời thơ yêu

Hoahuyen

 

Hà Nội nhớ

More...