Giới thiệu tập thơ Bán Nguyệt Hồ Trăng

By Đào Ngọc Hòa (hoahuyen)

Giới thiệu tập thơ Bán Nguyệt Hồ Trăng

bia tap tho

More...

Ước mơ

By Đào Ngọc Hòa (hoahuyen)

Ước mơ

Không gian đang ngập tràn thơ
Ta mơ có bạn bây giờ ở đây
Cùng nhau tay nắm cầm tay
Nuốt từng câu chữ đắm say ý lời
Để ta đi nốt cuộc đời
Có em có cả một trời thơ yêu

Hoahuyen

 

Hà Nội nhớ

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '2407' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.156.51.193' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2407','ojm33ni8p4v9g2hjme5aq1t6u5','0','Guest','0','54.156.51.193','2018-09-22 18:53:02','/ac4158/ban-nguyet-ho-trang.html')