798. Đơn giản Người là Hồ Chí Minh


798.
Đơn giản
NGƯỜI LÀ HỒ CHÍ MINH


Tác phong giản dị bình dân
Tài năng đức độ vĩ nhân khoan hòa
Ngọn cờ tụ kết tinh hoa
Công - Nông -Trí - Sĩ vì nhà bình yên

Mong manh áo vải dịu hiền
Tâm trong hồn sáng cốt tiên... phàm trần
Đời người như nốt nhạc ngân
Vang lên giai điệu vì dân quên mình

Trọn đời cống hiến hy sinh
Ra đi trọn nghĩa vẹn tình nước non
Cơ đồ sự nghiệp vàng son
Thiên thu tên tuổi mãi còn lưu danh

27.4.2011
Hoahuyenhoahuyen

Nhân kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hoahuyen có 3 bài thơ viết về người đây


Thăm Bến cảng Nhà Rồng - Nơi 100 năm trước Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước
(5.6.1911 - 5.6.2011)

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '2407' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.80.83.123' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2407','hd2o5gdapk31vbllll33j3pdk0','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-22 16:02:08','/a294433/798-don-gian-nguoi-la-ho-chi-minh/page-2.html')