Nhật ký "Chuyến đi bắc"

NHẬT KÝ
CHUYẾN ĐI BẮC

Ngót mười ngày đi bắc
Xuôi ngược chạy vòng quanh
Lưu bao nhiêu kỷ niệm
Trong một chuyến du hành
Về quê đi tảo mộ

Thắp nén nhang tâm thành
Khấn tổ tiên phù hộ
Lay động cả trời xanh

alt src=http://hoahuyen.vnweblogs.com/gallery/2407/previews-med/352528-z2.jpg

Thăm Cha Mẹ tiễn anh
Lạc an nơi chin suối
Chốn thiên đường dong ruổi
Độ non nước yên lành

Bốn chin ngày xanh cỏ
Nước mắt chị vòng quanh
Linh thiêng anh phù hộ
Gia nghiệp phát thành danh

alt src=http://hoahuyen.vnweblogs.com/gallery/2407/previews-med/352532-z6.jpg

alt src=http://hoahuyen.vnweblogs.com/gallery/2407/previews-med/352533-z7.jpg

alt src=http://hoahuyen.vnweblogs.com/gallery/2407/previews-med/z8.jpg

Làng Sơn Cốt song hành
Hơn một ngày mau lẹ
Thăm quê anh giỗ Mẹ
Tóc dần trắng màu mây


Thăm gia đình em gái
Đang sống ở Sơn tây
Thấy em mình hạnh phúc
Rượu nồng thắm đắm say


Học viện PKKQ - tháng 4.2011

Tuấn TKCDCT - Hiển TKCB - PGSTS LỤC - SINH - HH - Thư pháp LNHTại gia đình Thày đồ thư pháp "Kim Đới Cư nhân" Lâm Ngọc Hiếu

Ba mốt năm gặp bạn
Tay xiết chắt bàn tay
Trường xưa lưu kỷ niệm
Rèn học ở nơi này

Trung Tuấn Lục Hiển vinh
Quân hàm đeo tướng tá
Cụng vài ly hởi dạ
Hân hoan “bốc” tao – mày


Tại nhà riêng PGSTS Vũ Đình Lục - Cán bộ Học viện PKKQ
 
Thằng Thanh giờ Chính Ủy
Cảnh Lục phó giáo sư
Can Hòa hưu… mày ạ
Thư pháp Hiếu… rất cừ…

Trăm phần trăm cạn nhé!
Lũ bạn thuở vô tư
Ở quê hay Hà Nội
Gặp nhau uống nát nhừVới các đại thiền sư
Tâm đầu trên blogs
Thắng ngay chân quê mộc
Xướng họa câu tâm tình

Chuyến đi nhiều kỷ niệm
Khó quên dáng yêu kiều
Của nàng thơ Thanh Thủy
Bên đu đủ nghiêng... kiêu

Hehehe


NẶNG NGHĨA ÂN TÌNH

Một chuyến thăm quê nặng nghĩa tình
Lưu dầy kỷ niệm kiếp ba sinh
Tri âm bè bạn khi gian khổ
Tri kỷ anh em lúc nhục vinh
Cõi tạm trần gian không ngại khó
Thiên thu cửa phật hưởng an bình  
Trăm năm tàn cuộc còn in dấu
Một chuyến thăm quê nặng nghĩa tình

12.4.2011
Hoahuyen

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

- Thöïc hieän chæ thò soá : 09 /CT-UBND ngaøy 14/3/2011 cuûa UBND thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Thöïc hieän keá hoïach soá : 43 /KH-UBND ngaøy 29/3/2011 cuûa UBND Quaän 1 veà toå chöùc phaùt ñoäng phong traøo thi ñua yeâu nöôùc naêm 2011

          - Caên cöù vaøo nghò quyeát Ñaïi hoäi ñaïi bieåu nhieäm kyø V (2007-2012) cuûa Hoäi CCB Quaän I phaùt huy thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc naêm 2010. Thöïc hieän keá hoaïch chæ tieâu nhieäm vuï naêm 2011 Hoäi CCBVN Quaän I ñaêng kyù thi ñua phaán ñaáu cuï theå trong naêm 2011 nhö sau:

hoahuyen

Chúc mừng chuyến đi thànhh công nghe thấy cả mùi xứ Thái nhà minh nữa. Ôi những chuyến đi tuyệt vời thèm quá Hoa Huyền ơi.

Viết bởi Nguyễn Đức Thiện — 13 Apr 2011 09:06
____________

Lão Thiện tinh đấy chứ?
Mùi xứ Thái thơm tho
Hai lần quên chẳng được
Nhớ lần sau lại mò

Giá như lần sau có Anh cùng về thăm quê anh thì hay xiết bao hãy cứ mong như thế anh Nguyễn Đức Thiện nhé!

hoahuyen

Mười ngày đi loanh quanh
Sài thành ngồi nhớ lại
Rượu bia nhậu lai rai
Nghĩa tình còn rộng dài
Dành lần sau đi tiếp...

Viết bởi Hồ Văn Thiện — 13 Apr 2011 07:41
________________

Vâng thưa Bác Hồ Thiện
Em nhớ lời dặn dò
Hẹn lần sau đi tiếp
Bởi máy còn ro ro

hehehe

hoahuyen

Mười ngày phương Bắc vi vu
Bao nhiêu cuộc nhậu mệt nhừ hết hơi
Sức đâu sớm tối để bơi
Hỡi ông giặc nước cả đời lang thang?

Viết bởi Nguyên Hùng — 13 Apr 2011 06:50
___________________

Lão NH à

Chót sinh phải kiếp đa mang
Thôi thì mặc số đa đoan đèo bòng
Biển người đời lẫn đục trong
Không chơi không nhậu đau lòng nhà em

hehehe

hoahuyen

Chỉ với 10 ngày mà anh Hoa Huyền đã hoàn thành bao nhiêu việc về Hiếu Nghĩa. Từ Ngọc phục anh lắm. Chúc anh luôn vui khỏe .

Viết bởi tungoc — 13 Apr 2011 06:37
______________

Cảm ơn anh tungoc đúng là chỉ 10 ngày nhưng hoahuyen đã đi được nhiều nơi anh à

* Dự 49 ngày anh rể
* Dự đám giỗ Mẹ anh Quang
* Hội ngộ với bạn văn + thư pháp ở Hà nội
* Hội ngộ với bạn học thời sĩ quan và thăm gia đình em gái ở Sơn Tây
* Hội ngộ với bạn học phổ thông ở Hà nội bạn học phổ thông ở Hưng yên
* và đặc biệt là đến thăm gia đình bác Thiện hội ngộ với mấy anh lớn tuổi trong làng vnweblogs

Hy vọng sẽ có ngày được gặp bạn tungngoc

hoahuyen

Vậy là chuyến này anh Hoa Huyền không kịp xuống Hải Phòng đấy. Hẹn lần sau anh mua vé khứ hồi bay từ Sân bay Cát Bi- Hải Phòng về Sài Gòn để có dịp hàn huyên với anh em đất Cảng nhé!

Viết bởi catbien — 13 Apr 2011 05:28
__________

Cát Biển ơi! Hôm điện thoại cho anh nhờ anh đổi vé Máy bay thêm 2 ngày để về Hải Phòng chơi với anh em đấy nhưng không đổi được đành chịu

Thôi đành hẹn lần sau
Ta về chơi phố cảng

Nguyễn Đức Thiện

Chúc mừng chuyến đi thànhh công nghe thấy cả mùi xứ Thái nhà minh nữa. Ôi những chuyến đi tuyệt vời thèm quá Hoa Huyền ơi.

Hồ Văn Thiện

Mười ngày đi loanh quanh
Sài thành ngồi nhớ lại
Rượu bia nhậu lai rai
Nghĩa tình còn rộng dài
Dành lần sau đi tiếp...

Nguyên Hùng

Hoa Huyền

@Hoa Huyền:
Mười ngày phương Bắc vi vu
Bao nhiêu cuộc nhậu mệt nhừ hết hơi
Sức đâu sớm tối để bơi
Hỡi ông giặc nước cả đời lang thang?

tungoc

Chỉ với 10 ngày mà anh Hoa Huyền đã hoàn thành bao nhiêu việc về Hiếu Nghĩa. Từ Ngọc phục anh lắm. Chúc anh luôn vui khỏe .

catbien

Vậy là chuyến này anh Hoa Huyền không kịp xuống Hải Phòng đấy. Hẹn lần sau anh mua vé khứ hồi bay từ Sân bay Cát Bi- Hải Phòng về Sài Gòn để có dịp hàn huyên với anh em đất Cảng nhé!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '2407' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.80.83.123' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2407','a2dkt5qk7fp0hrqq0lnuon3816','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-22 16:06:26','/a291429/nhat-ky-chuyen-di-bac/page-3.html')