Nhật ký "Chuyến đi bắc"

NHẬT KÝ
CHUYẾN ĐI BẮC

Ngót mười ngày đi bắc
Xuôi ngược chạy vòng quanh
Lưu bao nhiêu kỷ niệm
Trong một chuyến du hành
Về quê đi tảo mộ

Thắp nén nhang tâm thành
Khấn tổ tiên phù hộ
Lay động cả trời xanh

alt src=http://hoahuyen.vnweblogs.com/gallery/2407/previews-med/352528-z2.jpg

Thăm Cha Mẹ tiễn anh
Lạc an nơi chin suối
Chốn thiên đường dong ruổi
Độ non nước yên lành

Bốn chin ngày xanh cỏ
Nước mắt chị vòng quanh
Linh thiêng anh phù hộ
Gia nghiệp phát thành danh

alt src=http://hoahuyen.vnweblogs.com/gallery/2407/previews-med/352532-z6.jpg

alt src=http://hoahuyen.vnweblogs.com/gallery/2407/previews-med/352533-z7.jpg

alt src=http://hoahuyen.vnweblogs.com/gallery/2407/previews-med/z8.jpg

Làng Sơn Cốt song hành
Hơn một ngày mau lẹ
Thăm quê anh giỗ Mẹ
Tóc dần trắng màu mây


Thăm gia đình em gái
Đang sống ở Sơn tây
Thấy em mình hạnh phúc
Rượu nồng thắm đắm say


Học viện PKKQ - tháng 4.2011

Tuấn TKCDCT - Hiển TKCB - PGSTS LỤC - SINH - HH - Thư pháp LNHTại gia đình Thày đồ thư pháp "Kim Đới Cư nhân" Lâm Ngọc Hiếu

Ba mốt năm gặp bạn
Tay xiết chắt bàn tay
Trường xưa lưu kỷ niệm
Rèn học ở nơi này

Trung Tuấn Lục Hiển vinh
Quân hàm đeo tướng tá
Cụng vài ly hởi dạ
Hân hoan “bốc” tao – mày


Tại nhà riêng PGSTS Vũ Đình Lục - Cán bộ Học viện PKKQ
 
Thằng Thanh giờ Chính Ủy
Cảnh Lục phó giáo sư
Can Hòa hưu… mày ạ
Thư pháp Hiếu… rất cừ…

Trăm phần trăm cạn nhé!
Lũ bạn thuở vô tư
Ở quê hay Hà Nội
Gặp nhau uống nát nhừVới các đại thiền sư
Tâm đầu trên blogs
Thắng ngay chân quê mộc
Xướng họa câu tâm tình

Chuyến đi nhiều kỷ niệm
Khó quên dáng yêu kiều
Của nàng thơ Thanh Thủy
Bên đu đủ nghiêng... kiêu

Hehehe


NẶNG NGHĨA ÂN TÌNH

Một chuyến thăm quê nặng nghĩa tình
Lưu dầy kỷ niệm kiếp ba sinh
Tri âm bè bạn khi gian khổ
Tri kỷ anh em lúc nhục vinh
Cõi tạm trần gian không ngại khó
Thiên thu cửa phật hưởng an bình  
Trăm năm tàn cuộc còn in dấu
Một chuyến thăm quê nặng nghĩa tình

12.4.2011
Hoahuyen

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

- Thöïc hieän chæ thò soá : 09 /CT-UBND ngaøy 14/3/2011 cuûa UBND thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Thöïc hieän keá hoïach soá : 43 /KH-UBND ngaøy 29/3/2011 cuûa UBND Quaän 1 veà toå chöùc phaùt ñoäng phong traøo thi ñua yeâu nöôùc naêm 2011

          - Caên cöù vaøo nghò quyeát Ñaïi hoäi ñaïi bieåu nhieäm kyø V (2007-2012) cuûa Hoäi CCB Quaän I phaùt huy thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc naêm 2010. Thöïc hieän keá hoaïch chæ tieâu nhieäm vuï naêm 2011 Hoäi CCBVN Quaän I ñaêng kyù thi ñua phaán ñaáu cuï theå trong naêm 2011 nhö sau:

HĐQ

Đu đủ 12 quả
Sau khi khách đi rồi
Đếm lại còn 10 quả
Biết tìm đâu người ơi!

hoahuyen

Nhật kí về bắc thật đầy đủ.Một chuyến đi đầy ý nghĩa mà không phải ai cũng làm được.Chúc mừng anh !

Viết bởi thanhthuy — 14 Apr 2011 19:48
_________

Chuyến đi nhiều kỷ niệm
Khó quên dáng yêu kiều
Của nàng thơ Thanh Thủy
Bên đu đủ nghiêng... kiêu

Hehehe

hoahuyen

Kính anh hadinhchung các cụ thường nói "Văn mình vợ người" không phải ai cũng biết sẵn sàng lắng nghe những lời phê hay góp ý "ngược chiều" riêng ông anh em luôn thấy sự khiêm nhường chân thành... đáng kính

Trân trọng biết lắng nghe
Lời chân thành góp ý
Anh là người có lý
Hỏi ai không nể anh?

hoahuyen

thanhthuy

@Anh Hoahuyen !

Nhật kí về bắc thật đầy đủ.Một chuyến đi đầy ý nghĩa mà không phải ai cũng làm được.Chúc mừng anh !

hadinhchung

Hoa huyền ui :
***
VỀ THĂM QUÊ
Về quê du ngoạn nghĩa ân tình
Một chuyến mười ngày cõi kiếp sinh
Xa cách tri âm đâu ngán nhục
Bên nhau tri kỷ chẳng cầu vinh
Đường xa "nỏ" ngại lòng thanh thản
Xóm cũ không quên cảnh thái bình
Xế bóng chiều hôm đà tạc dạ
Về quê du ngoạn nghĩa ân tình

Phần thực đã chỉnh chu hơn
thay "nỏ "vào nghe có chất giọng miền trong hỉ ?
He he

hoahuyen

Anh hadinhchung kính! Em đã đọc ý kiến của anh ở bên nhà và đây là bài họa chính thức của anh nhé!

VỀ THĂM QUÊ Về quê du ngoạn nghĩa ân tình
Một chuyến mười ngày cõi kiếp sinh
Xa cách tri âm đâu ngán nhục
Bên nhau tri kỷ chẳng cầu vinh

Đường xa "nỏ" ngại lòng thanh thản
Xóm cũ không quên cảnh thái bình
Xế bóng chiều hôm đà tạc dạ
Về quê du ngoạn nghĩa ân tình Viết bởi hadinhchung
14 Apr 2011 10:23

alt

hoahuyen

Anh Hadinhchung kính! Em đã đọc bài anh họa

VỀ THĂM QUÊ

Về quê du ngoạn nghĩa ân tình
Một chuyến mười ngày cõi kiếp sinh
Kết hợp chu toàn thăm bạn cũ
Bên nhau tri kỷ chuyện danh vinh
Đường xa chẳng ngại lòng thanh thản
Xóm cũ không quên cảnh thái bình
Xế bóng chiều hôm đà tạc dạ
Về quê du ngoạn nghĩa ân tình

Viết bởi hadinhchung — 14 Apr 2011 10:23
_________________

Bài họa của anh ý tứ không phải bàn chỉ xin chân thành góp ý 2 câu thực chưa đối chỉnh anh à Hoahuyen đề xuất phương án sửa thế này anh nhé? nếu anh có ý kiến khác thì cùng trao đổi

VỀ THĂM QUÊ

Về quê du ngoạn nghĩa ân tình
Một chuyến mười ngày cõi kiếp sinh
Xa cách tri âm đâu ngán nhục
Bên nhau tri kỷ chẳng cầu vinh

Đường xa chẳng ngại lòng thanh thản
Xóm cũ không quên cảnh thái bình
Xế bóng chiều hôm đà tạc dạ
Về quê du ngoạn nghĩa ân tình

Viết bởi hadinhchung — 14 Apr 2011 10:23

hadinhchung

Lão Hoa Huyền ui :
***
VỀ THĂM QUÊ

Về quê du ngoạn nghĩa ân tình
Một chuyến mười ngày cõi kiếp sinh
Kết hợp chu toàn thăm bạn cũ
Bên nhau tri kỷ chuyện danh vinh
Đường xa chẳng ngại lòng thanh thản
Xóm cũ không quên cảnh thái bình
Xế bóng chiều hôm đà tạc dạ
Về quê du ngoạn nghĩa ân tình

laonong

Chị Hoa Huyền ơi
Chuyến về Bắc thật vui ?
Đọng lại bao kỷ niệm
Những tháng ngày xa xưa.

Viết bởi nguyenminhhuong — 13 Apr 2011 19:34
___________________

"Anh" Minh Hương quý mến
"Chị" về bắc rất vui
Toàn chuyện ân tình nghĩa
Đắng cay chia sẻ ngọt bùi

hehehe

nguyenminhhuong

Chị Hoa Huyền ơi
Chuyến về Bắc thật vui ?
Đọng lại bao kỷ niệm
Những tháng ngày xa xưa.