781. CÕI TẠM TRẦN GIAN

 
Chúc mừng năm mới
Xuân Tân Mão
Mời đối xuân:
Cựu mà không cũ giữ lửa nhiệt tâm vì dân nước

Thơ mời họa
781.
CÕI TẠM TRẦN GIAN

Cuộc đời sắc sắc lại không không(*)
Cõi phật vô biên rực ánh hồng
Bác ái từ bi tình rộng mở
Cứu nhân độ thế nghĩa thơm nồng
Tu thân tích đức lòng thanh thản
Luyện trí rèn văn dạ sáng trong
Cõi tạm trần gian tâm thánh thiện
Thênh thang biển cả cánh buồm dong

Hoahuyen
21.01.2011

(*)Sắc sắc: nghĩa là có có không
không là "không có không có". Nói
một cách dân dã ý nghĩa của từ này
là "có có không không" để diễn tả sự
‘không và ‘có một quan niệm tương
đối. Có mà không không mà có khó
lường lắm thay. Trong cuộc sống diễn
ra hằng ngày không ai là có tất cả
cũng như không ai là không có gì cả.
Cái sự có không chỉ là tương đối.
Nhiều khi không có gì tức là có tất cả
và có tất cả lại là không có gì cả. Chỉ là
quan niệm suy nghĩ của mỗi người trước
cuộc sống mới biết mình có hay không?
 

____________
Bài họa 1
CHÁN

Cõi thế gian này có cũng không
Bồng bềnh lơ lửng giống mây hồng
Ngày xong ba bữa cơm canh nhạt
Tối dốc vài chun thuốc rượu nồng
Ngán ngẫm trơ vơ nung huyết đỏ
Thẩn thờ cám cảnh giữ lòng trong
Uổng công đèn sách nuôi tâm mộng
Hết nghiệp quan trường tất phải dong

Học trò trường thuốc

Viết bởi Bs.Tản - 21 Jan 2011 12:33

_________
Bài họa 2 
THẲNG HƯỚNG
CĂNG BUỒM

Ngỡ sắc thế rồi lại hoá không
Tưởng đen mà lại biến ra hồng
Cuộc đời dâu bể mang màu tối
Hạnh phúc thăng hoa đượm vị nồng
Rèn giũa đức tài tâm mãi sáng
Giữ gìn nhân trí nhẫn luôn trong
Bao dung độ lượng làm điều thiện
Thẳng hướng căng buồm biển cả dong

Viết bởi Lê Trường Hưởng 
21 Jan 2011 14:57
 
Bài họa 3
HỌA Y ĐỀ LỆCH VẬN

Không sắc sắc không sắc lại không
Ở ăn phải đạo cốt tâm trong
Ân nhân quý trọng lòng thanh thoát
Phúc đức ninh khang dạ ấm nồng
Tạo dựng tràn dư bầu máu nóng
Đắp bồi sung sức trái tim hồng
Thản nhiên nhẹ bước về tiên phật
Thư thái cuộc đời cứ duổi dong.

22-01-201
Chiến Anh
Viết bởi Chiến Anh -
22 Jan 2011 23:22

Bài họa 4
LỘN SÒNG
---*---
Tiền vàng người có kẻ tay không
Giả dối bon chen nhuộm sắc hồng
Đen trắng lộn sòng ơn trả oán
Thẳng ngay chân thật nghĩa tình nồng
Miệt mài học hỏi tu nhân cách
Kiên nhẫn luyện rèn sống sạch trong
Nghèo đói từ tâm làm việc thiện
Giàu sang tráo trở khóa còng ...dong .. 


23/1/2011.
Tuyen45.

Viết bởi tuyen45 
23 Jan 2011 17:00

Bài họa 5

Mặc đời trôi
(Cõi tậm trần gian)

Trần tục khôn lường có lại không
Trắng đen lẫn lộn nó tô hồng
Tình xưa lưu luyến đâu còn đậm
Nghĩa trước đầy đong đã thiếu nồng
Xem thế vô thường lòng thanh thản
Nhìn đời dâu bể dạ mới trong
Hưu rồi trả ấn lo chi nữa
Kệ mặc đời trôi chớ ngược dòng .

Anh Đào


Bs.Tản

Học trò xin được họa thơ với Bác ạ

CHÁN

Cõi thế gian này có cũng không
Bồng bềnh lơ lửng giống mây hồng
Ngày xong ba bữa cơm canh nhạt
Tối dốc vài chun thuốc rượu nồng
Ngán ngẫm trơ vơ nung huyết đỏ
Thẩn thờ cám cảnh giữ lòng trong
Uổng công đèn sách nuôi tâm mộng
Hết nghiệp quan trường tất phải dong

Học trò trường thuốc