754. QUY LUẬT MUÔN ĐỜI

       
      754.
      QUY LUẬT MUÔN ĐỜI

         Hết mưa nắng ửng lên rồi
  Sau mưa cây lại đâm chồi nẩy bông
       Tình sau một trận bão giông
 Hờn tan biến giận tình nồng càng say

        Gừng già ai bảo không cay?
Gái nào không ghét chồng hay mỡ mèo?
          Đến như thị nở chí phèo
 Thân phận bọt bèo còn dám ghen tuông

        Khi yêu méo bóp thành vuông
  Khi hờn giận nẫy rẫy ruồng ghét chê
          Khuyên ai gan thỏ máu dê
 Khôn ngoan vừa đúng độ phê nên dừng

                                  Hoahuyen
                                  04.10.2010
________________________

Đang mải tu tâm tánh
Tạm đóng cửa còm men
Bạn gần xa thứ lỗi
Rảnh tui lại lên đènDatabase error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '2407' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.156.51.193' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2407','fec4m7h749f6lj2ijl4rp2kkt3','0','Guest','0','54.156.51.193','2018-09-22 17:45:41','/a260070/754-quy-luat-muon-doi.html')