750.lucbat.hoahuyen ( NỖI BUỒN )
                     750.
                     NỖI BUỒN

         Nỗi buồn gặm nhấm thời gian
        Con tim máu rỉ mà tan cõi lòng
          Bể đời láo nháo đục trong
   Thạch sanh thua cuộc  Lý Thông lên đời

            Thị màu buông váy à ơi
  Tăng go bùm chát... nhả lời giăng hoa 
             Rắp lòng núp áo cà sa
     Tinh vi phấn sáp chính tà lẳng lơ

            Thôi thì cứ việc mộng mơ
     Ba năm khôn - dại một giờ cũng xong
           Đa đoan là là mớ bòng bong 
   Bãi tha ma phải đi vòng... Chính chuyên!

                               29.9.2010
                               Hoahuyen