Chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi

CHÚC MỪNG
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
TRÒN 100 TUỔI

( 25.8.1911 - 25.8.2010 )

Năm 1992 Hội đồng khoa học Hoàng gia Anh vinh danh 10 nhân vật quân sự lỗi lạc nhất mọi thời đại trong đó có hai vị tướng kiệt xuất của Việt Nam: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều đặc biệt trong số những người được vinh danh duy nhất Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn sống.                               ĐỆ NHẤT TƯỚNG QUÂN 
                           Chúc mừng Đại tướng 
                           Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi
 
  
                     Đại tướng tròn trăm mãi mãi xuân 
                     Suốt đời theo Đảng sống vì dân 
                     Cao tầm bản lĩnh tâm trung nghĩa 
                     Đại Nhẫn kiên cường đức-chí-nhân 
                     Anh cả toàn quân... mưu-trí-dũng 
                     Trò ưu của Bác... chính-liêm-cần 
                     Năm châu bốn biển lưu tên tuổi 
                     Đệ nhất lừng danh Giáp tướng quân. 
  
                      
                               Hoahuyen


                     Bài tự họa
                     QUÂN ĐỘI MỪNG ANH

                     Quân đội mừng anh vẹn ý xuân
                     Như cây cổ thụ thỏa lòng dân
                     Muôn đời tên tuổi Văn(*) tài đức
                     Vạn kiếp lưu danh Giáp(**) nghĩa nhân
                     Thế giới tôn vinh non nước nhớ
                     Việt nam ghi nhận cháu con cần
                     Cầu mong cụ sống ngoài trăm tuổi
                     Lão tướng… khi cần vẫn xuất quân

                                                 Hoahuyen

                                  (*)(**) Tên riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hoahuyen tự đọc thơ

 Những bài họa của anh em chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bài họa 1:

TƯỚNG QUÂN BÁCH TUẾ

Chúc mừng Đại tướng tổng toàn quân
Thiên tước vừa tròn bách tuế xuân
Thao lược tôn vinh lừng thế giới
Đức cao ngưỡng mộ khắp muôn dân
Điều binh khiển tướng tài khôn tả
Hòa nước yên dân phận bất cần
Trí dũng song toàn tâm sáng suốt
Sánh ngang kim cổ bậc hiền nhân

22-8-2010
Hồ Văn Thiện

 

Bài họa 3:
TƯỚNG HÙNG ĐỆ NHẤT

Tướng tài văn võ tuổi trăm xuân

Cờ Đảng phất cao bảo vệ Dân

Trung dũng tầm nhìn lòng hiếu nghĩa

Kiên cường trí tuệ đức hiền nhân

Người anh cả lớn ...tài mưu lược

Trò giỏi của "Người" ...Tổ quốc cần

Sử đỏ trần gian danh khắc đá

Tướng hùng nước Việt bậc"Vương Quân"


22/8/2010.

Tuyen45.
 

Bài họa 2:
ĐẠI TƯỚNG BÁCH NIÊN XUÂN

Chúc mừng Đại tướng
Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi
(25.8.1910 - 25.8.2010)

Chúc mừng Đại Tướng bách niên xuân
Son sắt một đời với Đảng dân
Tài trí cao siêu tươi sử sách
Công danh tuyệt hảo sáng lòng nhân
Bao lần thử thách thừa liêm chính
Mấy cuộc bể dâu giữ kiệm cần
Trung hiếu sáng ngời gương chói lọi
Kiên cường bản lĩnh giữa đoàn quân.

Ngô Văn Cư

Bài họa 4

SÁNH NGANG HƯNG ĐẠO

Đức tài còn mãi với mùa xuân
Trung với nước và hiếu với dân
Tâm sáng lòng ngay bền chữ "nhẫn"
Trí cao dạ thẳng chắc từ "nhân"
Bách niên sáng suốt luôn thường trực
Năm tháng anh minh mỗi lúc cần
Danh tướng toàn cầu đều bái phục
Sánh ngang Hưng Đạo giúp minh Quân!

Lê Trường HưởngĐể được tôn vinh thiên tài quân sự qua mọi thời đại của nhân loại thật không dễ. Thế nhưng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ nhận được sự đồng thuận rất cao của giới quân sự kể cả với những người bình chọn "khó tính" nhất ông còn nhận được sự ngưỡng mộ kính trọng của nhiều nguyên thủ quốc gia chính khách học giả nhà sử học nhà báo nhà văn và đông đảo nhân dân thế giới.

Dưới ánh sáng đường lối kháng chiến của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh đằng sau những thắng lợi mang tính thời đại của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng Võ Nguyên Giáp là một động lực. Những chiến tích vĩ đại mà ông đã góp phần cống hiến xuất sắc ít người sánh kịp đã nâng ông lên tầm một vị tướng huyền thoại để lại một dấu son rực rỡ trong lịch sử quân sự thế giới.

Nghiên cứu về con người và sự nghiệp của ông thế giới không chỉ ca ngợi tài thao lược kiệt xuất mà thường phân tích sâu 5 yếu tố cơ bản nhất và đó cũng là 5 bài học có giá trị lớn nhất làm nên một thiên tài quân sự.

1. Trước hết ông được đánh giá là một chuyên gia lỗi lạc hàng đầu về đường lối chiến tranh nhân dân của phong trào giải phóng dân tộc trong nước và trên thế giới

CeciB.Curry một chuyên gia nghiên cứu lịch sử quân sự hiện đại có tên tuổi của Mỹ đã viết cuốn sách "Võ Nguyên Giáp một thiên tài quân sự" xuất bản ở Mỹ năm 1997.
 

d
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những người giúp việc. Từ phải qua: nhà văn Hữu Mai trung tướng Hồng Cư đại tướng Võ Nguyên Giáp nhà văn Phạm Chi Nhân ông Bùi Đình Kế.


Cuốn sách được dịch ra tiếng Pháp năm 2003 ấn hành ở Paris và cũng được dịch ra tiếng Trung Quốc xuất bản ở Bắc Kinh trích lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: "Chiến lược chiến tranh của chúng tôi không phải chỉ liên quan đến những công việc thuần túy quân sự. Chiến tranh phải là một chiến lược tổng thể kết hợp nhiều yếu tố khác nhau. Mục đích chính trị là căn bản. Quân đội không phải chỉ có nhiệm vụ chiến đấu mà phải tuyên truyền giáo dục dân chúng. Như vậy mọi người đều là lính. Tất cả mỗi làng mỗi quận (huyện) là một pháo đài và cả nước chúng tôi là một chiến trường rộng lớn. Chúng tôi tập trung lực lượng ở vùng này hay vùng khác tùy thuộc vào điều kiện chính trị chiếm ưu thế từng thời kỳ trong từng giai đoạn. Điều này là một nguyên tắc chiến lược rất quan trọng để tiến hành chiến tranh toàn dân..." (Nguyên văn của dịch giả Nguyễn Văn Sự).

Đường lối chiến tranh của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh đã nêu rõ phải tiến hành chiến tranh nhân dân toàn diện trường kỳ kháng chiến; xây dựng LLVT với 3 thứ quân gồm: Dân quân du kích bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực trong đó bộ đội chủ lực làm nòng cốt yếu tố vũ khí rất quan trọng nhưng yếu tố con người và chính trị tinh thần đóng vai trò quyết định; tiến hành chiến tranh du kích kết hợp với chiến tranh chính quy lấy yếu địch mạnh lấy nhỏ đánh lớn lấy chất lượng tinh thắng số lượng đông; tập trung kết hợp phân tán linh hoạt v.v..

Không chỉ quán triệt sâu sắc Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tiến hành đường lối chiến tranh nhân dân Việt Nam một cách hết sức sáng tạo. Ông coi trọng trước hết việc rèn luyện vững chắc bản lĩnh chính trị cho quân đội. Tình yêu nước nồng nàn lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng tinh thần vì nhân dân quên mình đoàn kết quân dân cá nước luôn được truyền lại và thấm sâu đến từng chiến sĩ. Các LLVT luôn ra sức luyện tập tinh thông kỹ thuật chiến thuật làm tốt công tác dân vận.

Ông kết hợp rất khéo léo chặt chẽ đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị kinh tế ngoại giao văn hóa... đạt kết quả toàn diện trên cả hai mặt trận: Kháng chiến và kiến quốc.

Ở tuyến trước quân dân Việt Nam thực hiện linh hoạt phương châm quân sự "2 chân 3 mũi" (2 chân quân sự chính trị song song 3 mũi tấn công vũ trang đấu tranh chính trị của quần chúng và binh địch vận) đánh địch khắp ba vùng chiến lược: Rừng núi đồng bằng đô thị. Còn ở tuyến sau luôn xây dựng củng cố vững chắc căn cứ địa cách mạng và hậu phương chi viện đắc lực cho tiền tuyến.

Chiến tranh nhân dân Việt Nam đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật quân sự. Đường lối ưu việt của cuộc chiến tranh toàn dân toàn diện kháng chiến trường kỳ đã đánh bại và làm phá sản đường lối tốc chiến tốc thắng và các chiến lược của những đế quốc hùng mạnh nhất thế kỷ 20.

2. Tư duy khoa học của Võ Nguyên Giáp về xây dựng lực lượng quân sự rất độc đáo sáng tạo và toàn diện.

Bắt đầu từ con số 0 ông đã có và có tất cả những đơn vị chiến đấu phục vụ chiến đấu đáp ứng được nhu cầu chiến tranh trong hoàn cảnh đất nước nghèo nàn lạc hậu thiếu thốn trăm bề. Ông hội tụ được một đội ngũ cán bộ ưu tú các cấp có khả năng độc lập tự chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở những địa bàn tinh nhuệ được xây dựng thành một binh chủng chính quy. Ngành quân y và cái bếp mang tên người Anh hùng Hoàng Cầm được triển khai đến tận đại đội trong chiến đấu.

Ông là người đề xuất mở đường Trường Sơn về sau mang tên huyền thoại đường Hồ Chí Minh và còn phát triển thêm "Con đường mòn" trên biển. Bộ đội hành quân bộ hàng trăm hàng nghìn cây số ra mặt trận. Mạng lưới thông tin liên lạc giao thông vận tải quá thô sơ. Bảo đảm hậu cần bằng gồng gánh thồ xe đạp mang vác trên vai hơn 50kg vượt qua biết bao sông suối núi đèo đói rét bệnh tật thú dữ đạn bom. Một nền hậu cần thời trung cổ đã thắng một nền hậu cần hiện đại khổng lồ nhất thế giới của quân đội Pháp Mỹ.

3. Võ Nguyên Giáp là một vị tướng sắc sảo nhất về nghệ thuật khoét sâu chỗ yếu của địch
 

Ông rất cẩn trọng trong so sánh tương quan lực lượng đôi bên không bao giờ đánh giá thấp đối phương. Cách đánh tập trung quy mô nhỏ. Chỗ yếu lớn nhất của địch là chiến tranh phi nghĩa không có được các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa. Việt Nam thì ngược lại với cuộc chiến tranh toàn dân đàn ông đàn bà người già con trẻ đều là chiến sĩ làm cho quân địch luôn lo sợ cái chết rập rình. Chúng lo sợ cả gỗ đá thân tre lá lúa đều biến thành chông bẫy gươm dao.
 

d
Cựu chiến binh huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên đọc thơ viết tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Địch tập trung lớn ta biết tránh đối đầu trực diện làm cho chúng không tìm thấy đối phương hiệu suất chiến đấu rất thấp. Chúng ta biết linh hoạt phân tán và tập trung ưu thế binh hỏa lực đánh vào chỗ sơ hở điểm yếu và hiểm yếu của địch gây cho chúng thiệt hại nặng nề.

Võ Nguyên Giáp là vị tướng luôn chủ động bắt buộc đối phương bị động thay đổi thế cờ đánh theo cách đánh của ông vì thế mà phá sớm về chiến thuật chiến dịch chiến lược dẫn đến thất bại hoàn toàn.

4. Về tài thao lược thế giới xem ông là bậc thầy về chiến lược chiến thuật quân sự

Hơn 30 năm chỉ huy quân sự Võ Nguyên Giáp chưa bao giờ phạm sai lầm về chiến lược. Ngược lại dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tập thể Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Nguyên Giáp đã buộc 10 danh tướng Pháp Mỹ mắc sai lầm về chiến lược và thua trận trong đó có 7 đại tướng Pháp: Philippe Leclerc Eátienne Va lluy C.Blaijot M.Cargentier Delattre De Tassigny Raoal Salan Henri Navarre và 3 đại tướng Mỹ: Westmoreland C.Abrams và F.C.Weyand.

Các thiên tài quân sự thường truyền lại binh thư binh pháp. Võ Nguyên Giáp đã dốc tâm trí nghiên cứu học thuyết quân sự của giai cấp vô sản và tư bản chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của Liên Xô chiến tranh chống Nhật của Trung Quốc lý luận quân sự của Clausewit những trận đánh của Napoléon truyền thống đánh giặc của tổ tiên những trận đánh thắng và không thắng của ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đúc kết thành những nguyên tắc quân sự độc đáo của Việt Nam.

Các sách quân sự và các tác phẩm văn học của ông đã giúp nhiều nhà nghiên cứu lịch sử quân sự trên thế giới hiểu biết về cuộc chiến tranh toàn dân và tự giải đáp được nguyên nhân vì sao thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Võ Nguyên Giáp không qua một trường quân sự nào ông học trong thực tế là chính. Chiến tranh luôn ẩn chứa nhiều yếu tố ngẫu nhiên không thể biết và lường trước được hết. Ông không xử trí chiến thuật quân sự bằng những "giải pháp quân sự cố định học đường" mà luôn xuất phát từ thực tế chiến trường để giải quyết mọi tình huống ngoài dự kiến và lật ngược thế cờ. Lý luận về "trận đánh quyết định" trong học thuyết quân sự của ông được giới quân sự chú ý và nghiên cứu.

Ông cho rằng ta có thể đánh thắng địch trong khi chúng đông quân nhất nhiều vũ khí nhất và ngay cả khi chúng cho là ta không thể thắng chúng miễn là ta có cách đánh đúng và thích ứng với thực tế... Ông đã hoàn toàn đúng với học thuyết về "trận đánh quyết định" ở Điện Biên Phủ "Điện Biên Phủ trên không" và chiến dịch Hồ Chí Minh.

Với bài báo "Tướng Giáp suýt thua trong trận đánh Điện Biên Phủ như thế nào?" đăng trên tờ "Người quan sát mới" nhà sử học Pháp Boudarel đã phản biện đại ý: Tướng Giáp đã hai lần tấn công thất bại "Con nhím Nà Sản". Lần thứ nhất dùng chiến thuật "Đầu nhọn đuôi dài"... bị tổn thất mà không thắng. Lần thứ hai sớm nhận ra Tướng Giáp sẽ chỉ đạo thay đổi chiến thuật dùng cách đánh "Khoanh chặt để bắt sống con nhím" Navarre đã rút bỏ Nà Sản; ta đã giải phóng được địa bàn nhưng thất bại ý đồ chính là tiêu diệt sinh lực địch; Tướng Giáp dám "Khoanh chặt để bắt sống con nhím khổng lồ Điện Biên Phủ" là ông ta dám thế chấp sinh mạng chính trị của mình cho trận đánh vì nếu thua thì ông sẽ mất hết dù ông còn sống thì đó cũng chỉ là sự tồn tại.
 

f
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng thống Thụy Sĩ Pascal Couchepin.Phải có một bản lĩnh lớn ông mới thuyết phục được các cố vấn Trung Quốc từ bỏ ý định "Đánh nhanh thắng nhanh với chiến thuật đầu nhọn đuôi dài nở hoa trong lòng địch". Và mọi người đã đồng thuận chấp nhận cách đánh của ông - cách đánh của Việt Nam - cách đánh Bác Hồ luôn căn dặn đó là "Đánh chắc tiến chắc; dùng chiến thuật bao vây đánh lấn theo kiểu bóc vỏ xẻ múi nghiền hạt". Tướng Giáp đã bắt sống con nhím khổng lồ Điện Biên Phủ không cho nó xổng chuồng.

5. Võ Nguyên Giáp là vị tướng có một nhân cách phi thường


Nét đẹp cao quí tập trung nhất về nhân cách của ông là tinh thần "Dĩ công vi thượng". Ông tâm niệm làm theo lời răn dạy đó của Bác Hồ suốt cả đời mình.

Với ông Tổ quốc dân tộc và Đảng là trên hết không gì thiêng liêng cao cả hơn. Trước sóng gió trên mặt trận quân sự và cả trong cuộc sống ông tỉnh táo lạ thường tỉnh táo đến sáng suốt tuyệt vời. Ông luôn gạt cá nhân mình sang một bên đặt sinh mạng chính trị của đất nước nhân dân lên trên hết tìm cách thu hẹp mọi bất đồng mâu thuẫn; nhằm khắc phục những khuyết điểm sai lầm gây nguy hại cho quốc gia dân tộc. Ông luôn tỏ rõ là một vị tướng tài đức song toàn có uy tín cao và tròn vẹn là chỗ dựa tinh thần và nơi gửi gắm niềm tin của nhân dân cán bộ đảng viên.

Ông rất mực khiêm tốn: Công trạng của ông vô cùng to lớn nhưng ông không nói về mình luôn đề cao công lao thành tích của nhân dân quân đội Đảng và Bác Hồ.

Tháng 2/1989 ông thay mặt Chính phủ tiếp kiến Thống chế Méhra - người thống lĩnh chỉ huy lực lượng không quân và các lực lượng phòng không toàn Ấn Độ dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Ấn Độ sang thăm nước ta.

Thống chế Méhra không ngớt lời ca ngợi ông là một vị tướng huyền thoại. Ông cảm ơn và từ tốn đáp lời: "Nếu không có một tập thể lãnh đạo đúng đắn sáng suốt nhân dân và quân đội anh hùng tướng lĩnh chúng ta dù tài giỏi đến đâu cũng không thể làm nên công trạng thành tích". Thống chế Méhra rất tâm đắc lời ông.

Tháng 11/1998 John Kennedy (con trai Tổng thống Mỹ Kennedy) cho đăng trên tạp chí George cuộc phỏng vấn ông. John Kennedy hỏi: "Ai là vị tướng người Việt giỏi nhất?". Không một phút suy nghĩ ông trả lời ngay: "Nhân dân Việt Nam" John Kennedy rất bất ngờ và thú vị.

Học và làm theo Bác ông rất chuộng lối sống giản gị thanh cao. Căn phòng tiếp khách của ông đã đón tiếp không biết bao nhiêu người có địa vị xã hội cao ở nhiều nước nhưng không có đồ vật gì sang trọng cả. Ông đi tàu hỏa về thăm quê hương. Ông đi máy bay dân dụng lên thăm Điện Biên Phủ. Ông chan hòa tình cảm với nhân dân cán bộ chiến sĩ rất hồn nhiên vui vẻ.

Trên lĩnh vực quân sự nhân cách của ông tỏa sáng rực rỡ tinh thần quyết đoán dân chủ nhân hậu.

Trước những quyết định khó khăn đòi hỏi người chỉ huy phải dũng cảm trí tuệ. Về điều này trong lịch sử quân sự thế giới ít người sánh kịp. Ông cho rằng những thắng lợi trên chiến trường xét cho cùng là do những người trực tiếp chiến đấu quyết định. Vì vậy ông rất coi trọng phát huy dân chủ. Ông luôn chịu khó lắng nghe chọn lọc và trân trọng những sáng kiến cách đánh hay của cán bộ chiến sĩ và trong nhân dân tạo nên một khối đoàn kết vững chắc một sức mạnh vô địch của cuộc chiến tranh toàn dân.

Ông rất nghiêm minh về kỷ luật nhưng cũng rất bao dung nhân hậu. Ông xem cán bộ chiến sĩ như anh em trong một đại gia đình cách mạng.

Ông hết lòng yêu thương chiến sĩ và không ít lần đã khóc trước thương vong của bộ đội nhân dân trong chiến tranh. Đặc biệt ông quí từng giọt máu của người lính. Ông tâm sự với đội ngũ cán bộ thuộc quyền rằng: Chiến tranh không phải là vấn đề thể diện không được phiêu lưu mạo hiểm không cho phép đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Một người chỉ huy giỏi là một người đánh thắng kẻ thù nhưng ta thương vong thấp nhất đổ xương máu ít nhất. Sinh mạng của con người là vô giá và không gì có thể bù đắp được nỗi đau mất mát trong chiến tranh.

Dĩ công vi thượng khiêm tốn sống giản dị thanh cao quyết đoán dân chủ và bao dung nhân hậu -Đ ó là nhân cách Võ Nguyên Giáp - một thiên tài quân sự.

Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của vị chỉ huy tối cao Hồ Chí Minh và tập thể Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng những chiến thắng vĩ đại mà Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp góp phần làm nên đã tác động mạnh mẽ vào dòng chảy lịch sử làm thay đổi bộ mặt thế giới thứ ba và số phận một số nước trên thế giới thúc đẩy sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Nhân dân Ấn Độ gọi ông là "Một con người Việt Nam đã thuộc về toàn thế giới".

Còn khắp năm châu ông không chỉ được tôn vinh là một vị tướng huyền thoại mà còn là một thiên tài quân sự của mọi thời đại. Điều này không có gì khó hiểu. Vì ông là một trong những người học trò xuất sắc nhất và là bạn chiến đấu gần gũi thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh một vị Đại tướng của nhân dân người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Và có lẽ chính những tên gọi giản dị này lại ghi đậm trong ta những ấn tượng đẹp đẽ sâu sắc nhất những bài học quí giá cần được chiêm nghiệm mỗi khi ta nghĩ đến con người và sự nghiệp của ông đã hiến dâng cho nhân dân đất nước ta.

Hồ Ngọc Sơn (Bài viết đăng trên báo Quân đội nhân dân)


hoahuyen

Trân trọng cảm ơn
@ Bạn Nguyen Viet Ha — 04 Sep 2010 11:21
@ Anh Chiến Anh

Bài thơ họa của anh hay đấy anh à chúng ta cùng tâm trạng ngưỡng mộ Đại Tướng người anh cả của toàn quân

Chiến Anh

Họa thơ Hoahuyen

TƯỢNG SỐNG -TIÊN HIỀN

Giai lão bách niên nhất tướng quân
Mừng Ngừơi đại thọ hưởng thêm xuân
Tướng tài đẳng cấp trên trần thế
Sỹ giỏi cao siêu giữa quốc dân
Đuổi hết xâm lăng chưa tĩnh dưỡng
Diệt xong giặc dã vẫn chuyên cần
Viết ngàn trang sách binh thao lược
Tượng sống- Tiên hiền- Bậc thánh nhân

25-8-2010(Đã họa trên trang wepblog bác Hồ Thiện)
Chiến Anh
Đuổi hết xâm lăng chưa hả dạ
Diệt xong giặc dã vẫn săn gân
(Cặp luận có nơi có lúc CA đã viết như thế)
Hôm nay dưa sang đây cho đúng với địa chỉ tác giả bài xướng

Nguyen Viet Ha

Thương cho cụ quá

Tôi một người dân Việt nam sống dưới chế độ XHCN tươi đẹp này mà đến nay không hiểu tại sao vị Đại tướng nổi danh lẫy lừng khắp năm châu được cả loài người tiến bộ trên thế giới ngưỡng mộ khâm phục và kính trọng.Một vị Tổng chỉ huy của QĐNDVN một Bí thư quân ủy Trung ương một đồng chí là Ủy viên bộ chính trị nhiều khóa Đảng viên ĐCS Việt nam từ năm 1940 mà cho đến nay tôi chưa thấy cụ Võ Nguyên Giáp của chúng ta có tấm huy hiệu Đảng nào.Thật thương cho cụ quá 100 tuổi rồi...

hoahuyen

Hallo Hoa Huyền :
***
XỨNG DANH NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ

Nổi tiếng vinh danh bách lão xuân
Cả đời bác Giáp hiến cho dân
Lừng danh tướng giỏi vì non nước
Lỗi lạc thiên tài nổi vĩ nhân
Chiến thắng Điện biên quân đội góp
Tự do Tổ quốc giang sơn cần
Tấm gương lãnh tụ ngôi sao sáng
Người lính Cụ Hồ dẫn dắt quân

Viết bởi hadinhchung — 25 Aug 2010 15:31

Đúng là không hổ danh lão tướng Hadinhchung bao giờ thì Bác về? hay ở nơi đất khách quê người vui quá hổng muốn về nữa???

hadinhchung

Hallo Hoa Huyền :
***
XỨNG DANH NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ

Nổi tiếng vinh danh bách lão xuân
Cả đời bác Giáp hiến cho dân
Lừng danh tướng giỏi vì non nước
Lỗi lạc thiên tài nổi vĩ nhân
Chiến thắng Điện biên quân đội góp
Tự do Tổ quốc giang sơn cần
Tấm gương lãnh tụ ngôi sao sáng
Người lính Cụ Hồ dẫn dắt quân

hoahuyen

Bài họa của bác Lê Trường Hưởng thật tuyệt nghe hào sảng lắm lắm cảm ơn bác đã có bài họa hay em sẽ đưa lên trang chính ngay

Lê Trường Hưởng

SÁNH NGANG HƯNG ĐẠO

Đức tài còn mãi với mùa xuân
Trung với nước và hiếu với dân
Tâm sáng lòng ngay bền chữ “nhẫn”
Trí cao dạ thẳng chắc từ “nhân”
Bách niên sáng suốt luôn thường trực
Năm tháng anh minh mỗi lúc cần
Danh tướng toàn cầu đều bái phục
Sánh ngang Hưng Đạo giúp minh Quân!

hoahuyen


Bài họa:
ĐẠI TƯỚNG BÁCH NIÊN XUÂN

Chúc mừng Đại tướng
Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi
(25.8.1910 – 25.8.2010)

Chúc mừng Đại Tướng bách niên xuân
Son sắt một đời với Đảng dân
Tài trí cao siêu tươi sử sách
Công danh tuyệt hảo sáng lòng nhân
Bao lần thử thách thừa liêm chính
Mấy cuộc bể dâu giữ kiệm cần
Trung hiếu sáng ngời gương chói lọi
Kiên cường bản lĩnh giữa đoàn quân.

Ngô Văn Cư

Viết bởi ngô văn cư — 24 Aug 2010 22:03

Cảm ơn bài họa của anh Ngô Văn Cư Hoahuyen xin đưa lên trang chính để chúc mừng Đại Tướng tròn 100 tuổi

ngô văn cư

Sắp đến ngày sinh nhật lần thứ 100 Đại tướng Võ Nguyên Giáp ( 25.8.1911 - 25.8.2010 ) hoahuyen có bài này mời anh họa Chúc mừng Cụ Giáp nha

ĐỆ NHẤT TƯỚNG QUÂN
Chúc mừng Đại tướng
Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi
Đại tướng tròn trăm mãi mãi xuân
Suốt đời theo Đảng sống vì dân
Cao tầm bản lĩnh tâm trung nghĩa
Đại Nhẫn kiên cường đức-chí-nhân
Anh cả toàn quân... mưu-trí-dũng
Trò ưu của Bác... chính-liêm-cần
Năm châu bốn biển lưu tên tuổi
Đệ nhất lừng danh Giáp tướng quân.
Hoahuyen
****
Bài họa:
ĐẠI TƯỚNG BÁCH NIÊN XUÂN
Chúc mừng Đại tướng
Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi
(25.8.1910 – 25.8.2010)

Chúc mừng Đại Tướng bách niên xuân
Son sắt một đời với Đảng dân
Tài trí cao siêu tươi sử sách
Công danh tuyệt hảo sáng lòng nhân
Bao lần thử thách thừa liêm chính
Mấy cuộc bể dâu giữ kiệm cần
Trung hiếu sáng ngời gương chói lọi
Kiên cường bản lĩnh giữa đoàn quân.
Ngô Văn Cư

hoahuyen

Đây là nguyên văn bài họa loạn vận của lão Hồ Văn Thiện mời các bạn cùng thưởng thức

      Chúc mừng Đại tướng

       Võ Nguyên Giáp 

         tròn 100 tuổi 

 

 

 

TƯỚNG QUÂN BÁCH TUẾ

Chúc mừng Đại tướng tổng toàn quân

Thiên tước vừa tròn bách tuế xuân

Thao lược tôn vinh lừng thế giới

Đức cao ngưỡng mộ khắp muôn dân

Điều binh khiển tướng tài khôn tả

Hòa nước yên dân phận bất cần

Trí dũng song toàn tâm sáng suốt

Sánh ngang kim cổ bậc hiền nhân

                         22-8-2010

                     Hồ Văn Thiện

Bài xướng

    ĐỆ NHẤT TƯỚNG QUÂN   

Đại tướng tròn trăm mãi mãi xuân 

Suốt đời theo Đảng sống vì dân 

Cao tầm bản lĩnh tâm trung nghĩa 

Đại Nhẫn kiên cường đức-chí-nhân 

Anh cả toàn quân... mưu-trí-dũng

Trò ưu của Bác... chính-liêm-cần 

Năm châu bốn biển lưu tên tuổi 

Đệ nhất lừng danh Giáp tướng quân. 


                                         Hoa Huyền

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '2407' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.156.51.193' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2407','4p0l0vfb0irht7108jv0q2div7','0','Guest','0','54.156.51.193','2018-09-22 17:48:49','/a250302/chuc-mung-dai-tuong-vo-nguyen-giap-tron-100-tuoi.html')