90. Duyên Thơ


90.
Duyên Thơ

Lánh xa trần tục vẫn yêu thơ
Mõ gõ gieo vần ý ngẩn ngơ
Dưỡng tánh dừng chân bên vực mộng
Tu tâm lạc gót giữa vườn mơ
Trần gian hoan hỉ ươm tằm nhộng
Cõi Phật âm thầm nhả kén tơ
Thán phục chuông chùa ngân thánh thót
Hữu duyên nợ bút khó phai mờ...
 
Hoahuyen
________________________

Đang mải tu tâm tánh
Tạm đóng cửa còm men
Bạn gần xa thứ lỗi
Rảnh tui lại lên đèn


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '2407' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.156.51.193' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2407','3oa7t6gggd3clm9dtpkdp6jnn4','0','Guest','0','54.156.51.193','2018-09-22 17:45:15','/a244691/90-duyen-tho.html')