Ước mơ

Ước mơ

Không gian đang ngập tràn thơ
Ta mơ có bạn bây giờ ở đây
Cùng nhau tay nắm cầm tay
Nuốt từng câu chữ đắm say ý lời
Để ta đi nốt cuộc đời
Có em có cả một trời thơ yêu

Hoahuyen

 

Hà Nội nhớ
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '2407' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.225.38.2' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2407','ho35mcqft4f9u77m6mmm27gq75','0','Guest','0','54.225.38.2','2018-08-18 05:31:20','/a17375/uoc-mo.html')