Ước mơ

Ước mơ

Không gian đang ngập tràn thơ
Ta mơ có bạn bây giờ ở đây
Cùng nhau tay nắm cầm tay
Nuốt từng câu chữ đắm say ý lời
Để ta đi nốt cuộc đời
Có em có cả một trời thơ yêu

Hoahuyen

 

Hà Nội nhớ