Nửa vầng trăng mơ

Nửa vầng trăng mơ

Nửa vầng trăng
khát ước mơ

Mai sau
đọng mấy vần thơ với đời.

Trải lòng đến khắp muôn nơi
Giữa mênh mông "chữ"
đầy vơi ý tình

Tuổi tên
chẳng dám khoe mình 
Không mong chi chuyện cầu vinh... dối đời

_____________________________________


Phi trường nơi anh bay lên
Sáng tác: Nhạc Sĩ Hạ Vân
WMA Attachment
Phitruongnoianhbaylen-R.wma (4.68 MB 17 lần tải)
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '2407' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.80.83.123' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2407','rkkrtl91qstfe7043lt81ocvg1','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-22 16:05:21','/a17340/nua-vang-trang-mo.html')