Hình như

Hình như 

*
*      * 

Hình như
hương tỏa đâu đây ?

Dìu dịu bay   nhè nhẹ đến
b
ủa vây… thẫn thờ

Hình như
phảng phất lơ mơ

Mênh mông câu chữ 
lọan ý tứ thơ

Ta trôi đi giữa
          ngẩn ngơ rối bời...           

Hình như 
ai cũng một thời
Nghe trong gió gọi những lời thiết tha….
....

a 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '2407' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.80.83.123' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2407','u7fqjfk5p49ughseekeka17vt0','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-22 16:23:46','/a17207/hinh-nhu.html')